Архангай аймагт Түүх, соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын тооллого явагдаж байна.

Боловсрол , соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайдын 2018 оны 10 сарын 16 өдрийн Түүх соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн тооллого хийх тухай А/648 тоот тушаалын дагуу Архангай аймгийн Засаг даргын 2018 оны 11 сарын 12 ний өдрийн А/576 тоот захирамжаар Түүх соёлын хөдлөх дурсгалт зүйлийн улсын тооллого хийх салбар комиссыг байгуулсан. Салбар комисс тооллогын ажлын бэлтгэл ажлыг хангаж 2018 оны 12 сарын 17 ны өдрөөс эхлэн тооллогын ажил амжилттай явж байна.

49660134_2027818783966832_4832385116250570752_n 49900174_528158667680645_8624428316167766016_n 49900174_528158667680645_8624428316167766016_n