Музейн үзүүллэгийн , сан хөмрөгийн танхим, оффиссын 2 өрөөнд ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийлээ.

Үзүүллэгийн 7 танхим, сан хөмрөгийн 3 танхим, оффиссын 2 өрөөнд ариутгалын мэргэжлийн байгууллага болох Мэргэн насан ХХК-тай гэрээ байгуулан жилд 2 удаа халдваргүйтэл, шавьжгүйтгэл, мэрэгчгүйтгэл зэрэг 3 төрлийн ариутгалыг хийлгэхээр болсны дагуу гэрээнд заагдсаны дагуу хийж гүйцэтгэлээ.

44731969_482427528932257_7872084345240944640_n 44742066_1183119761827133_3239461731340124160_n