Байгууллагын ажилчдын ая тухтай ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор оффиссын өрөөнүүдэд засвар хийлээ.

өвөлжилтийн бэлтгэл ажлыг хангах үүднээс ажилчдын ажиллах ая тухтай орчин нөхцлийг бүрдүүлэх байгууллагын дотоод нөөц бололцоог ашиглан оффиссын 2 өрөөнд дулаалга, их засварын ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

44731969_482427528932257_7872084345240944640_n   44742066_1183119761827133_3239461731340124160_n

44541336_111941539726938_7436509996398936064_n 44606289_317251012391132_1734524101562728448_n