Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Үндэсний статистикийн хорооны дарга нарын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу манай байгууллага дээр хамтарсан хяналт -шинжилгээ, үнэлгээг хийлээ.

Монгол Улсын  Статистикийн тухай  Зөрчлийн тухай  хуулиудын хэрэгжилтийг хангуулах, гарч болзошгүй эрсдэл, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, дотоод хяналтыг сайжруулах, үр нөлөөг дээшлүүлэх зорилгоор Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын сайд, Эрүүл мэндийн сайд, Үндэсний статистикийн хорооны дарга нарын хамтран баталсан удирдамжийн дагуу манай байгууллага дээр хамтарсан хяналт -шинжилгээ, үнэлгээг 2018 оны 09 сарын 23-ны  хийж  арга зүйн зөвлөгөө өгч ажиллаа. 44705174_486534665164402_3902720890772652032_n  44586852_321095515349125_304764050326159360_n 44581834_313275602835533_103091228127526912_n (1)