Түүхийн жимээр танин мэдэхүйн аялал-2 Эртний нийслэл Хархорум хот

 Байгаль дээр “Ил музей” хэлбэрээр орших тэдгээр дурсгалуудтай багш, сурагчид биечлэн танилцах, сургалтын хэрэглэгдэхүүн болгон мэдлэг бүтээх, хамтдаа хөгжих, эх түүх, байгаль дэлхийгээ хайрлах, уламжлалт өв соёлдоо хүндэтгэлтэй хандах зөв иргэн болон төлөвшүүлэх зорилготойгоор Төвшрүүлэх сумын соёлын төвийн өв хариуцсан ажилтан Б.Булганчимэг, номын санч нартай хамтран Төвшрүүлэх сумын бүрэн дунд сургуулийн 7А-Б ангийн сурагчдыг “Түүхийн жимээр 2” танин мэдэхүйн аялалд хамруулан Хотонт сумын Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалуудтай танилцан, Хархорин музей, Эрдэнэзуу музей үзэж Дэлхийн Өв- Орхоны хөндийн соёлын дурсгалт газар дахь Хар хорин орчмын Цогт их гэрийн сүм ил музей, Чулуун яст мэлхий, Ханджамц хатны суварга, Мойлтын амны хуучин чулуун үеийн дурсгалуудтай танилцуулан хөгжөөнт тэмцээн уралдаан анги хамт олноор нь хамруулан амжилттай сайхан аялалаа.

g   31416901_1991175884455973_8134633131949948928_n

u   t

31369491_1991175954455966_5790149646298906624_n  31354747_1991175077789387_752432868159913984_n

31404056_1991176044455957_7287490234843922432_n  31351387_1991176424455919_6426480125289693184_n

31318037_1991176284455933_6053294879411273728_n    31346145_1991176137789281_5087881416335687680_n

31344252_1991176871122541_355659391308922880_n  31369538_1991177441122484_5243749009322934272_n

31378693_1991177357789159_4925113825243430912_n  31356732_1991177304455831_1685280411728478208_n

31398247_1991177557789139_2079493027214131200_n  31318080_1991177511122477_4973531498377379840_n