Соёл, урлагийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалт амжилттай боллоо.

Архангай аймгийн 19 сумын Соёлын төвийн эрхлэгч, Өв хариуцсан ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтыг Соёлын өвийн үндэсний төвийн Үл хөдлөх дурсгал хариуцсан мэргэжилтэн Г.Анхсанаа Түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалын ерөнхий ойлголт, ТСҮХДурсгалын Бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх арга зүй сэдвээр, СӨҮТ Соёлын биет бус өв хариуцсан мэргэжилтэн Ж.Насанжаргал СББӨвийн ерөнхий ойлголт, СББӨвийн бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх арга зүй, Дадлага хичээл орж амжилттай зохион явууллаа. Сургалтын үр дүнг нээлттэй хэлэлцүүлж, дараа жилийн сургалтын төлөвлөгөө үр дүнг гаргалаа. Сургалтад амжилттай оролцсон Соёлын төвийн эрхлэгч нарт болон СӨҮТөвийн мэргэжилтэн Г.Анхсанаа, Ж.Насанжаргал нартаа ажлын өндөр амжилт хүсье.

z    a

t    h

     hg     f

     b