Шашны танхим

шашин                Шашны танхим нь халхын Зая бандида гэгээнтнүүдийн өв, заяын  хүрээтэй холбогдох түүх соёл, шашин урлагийн дурсгалт зүйлсийг дэлгэн  үзүүлж байна. Үүнд зая гэгээний зандан тамга, мөнгөн бишгүүр, шүүсний  хутга, гутал, гантиг өртэй зандан ширээ, толь зэрэг эдэлж хэрэглэж байсан  зүйлс багтана.