Эрхэм зорилго

                              Эрхэм зорилго

Архангай аймгийн музей нь соёлын өвийг хадгалж хамгаалах, орон нутгийн онцлог, нүүдэлчдийн түүх, соёлыг хойч үедээ уламжлуулж иргэдийн оюуны тодорхой эрэлт хэрэгцээг хангах, олон нийтийн боловсролыг дэмжих улмаар нийгмийн хөгжилд үр нөлөө үзүүлэхэд оршино.